โครงการอบรมให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า ผู้สูงอายุบ้านแม่กืย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 125
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า ผู้สูงอายุบ้านแม่กืย ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่กืย

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๓๐_0001.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๓๐_0002.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๓๐_0006.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๓๐_0007.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๓๐_0009.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๓๐_0016.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๓๐_0008.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๓๐_0019.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๓๐_0017.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๓๐_0012.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านแม่กืย_๑๙๐๗๓๐_0020.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ