โครงการอบรมให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า ผู้สูงอายุบ้านต้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 41
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางแสงเทียน  ถาคำฟู สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า ผู้สูงอายุบ้านต้า ในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้า

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านต้า_๑๙๐๖๑๗_0001.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านต้า_๑๙๐๖๑๗_0003.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านต้า_๑๙๐๖๑๗_0005.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านต้า_๑๙๐๖๑๗_0006.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านต้า_๑๙๐๖๑๗_0008.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านต้า_๑๙๐๖๑๗_0010.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านต้า_๑๙๐๖๑๗_0011.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านต้า_๑๙๐๖๑๗_0014.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านต้า_๑๙๐๖๑๗_0016.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านต้า_๑๙๐๖๑๗_0017.jpgคก.ไม่ล้ม ไม่ลืม ผู้สูงอายุบ้านต้า_๑๙๐๖๑๗_0002.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ