โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุมชนสันติภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 42
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย  สุปินะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เป็นประธานในการเปิดโครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชุมชนสันติภาพ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสันติภาพ

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.การควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ ชุมชนสันติภาพ_๑๙๐๖๑๐_0001.jpgคก.การควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ ชุมชนสันติภาพ_๑๙๐๖๑๐_0002.jpgคก.การควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ ชุมชนสันติภาพ_๑๙๐๖๑๐_0004.jpgคก.การควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ ชุมชนสันติภาพ_๑๙๐๖๑๐_0005.jpgคก.การควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ ชุมชนสันติภาพ_๑๙๐๖๑๐_0006.jpgคก.การควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ ชุมชนสันติภาพ_๑๙๐๖๑๐_0008.jpgคก.การควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ ชุมชนสันติภาพ_๑๙๐๖๑๐_0009.jpgคก.การควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ ชุมชนสันติภาพ_๑๙๐๖๑๐_0010.jpgคก.การควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ ชุมชนสันติภาพ_๑๙๐๖๑๐_0008.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ