โครงการการควบคุมโรคหนอนพพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนหนองวัวเฒ่า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 33
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการการควบคุมโรคหนอนพพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนหนองวัวเฒ่า ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองวัวเฒ่า

ไฟล์ภาพประกอบ

ค.หนอนพยาธิฯ ช.หนองวัวเฒ่า_๑๙๐๖๐๔_0002.jpgค.หนอนพยาธิฯ ช.หนองวัวเฒ่า_๑๙๐๖๐๔_0003.jpgค.หนอนพยาธิฯ ช.หนองวัวเฒ่า_๑๙๐๖๐๔_0004.jpgค.หนอนพยาธิฯ ช.หนองวัวเฒ่า_๑๙๐๖๐๔_0012.jpgค.หนอนพยาธิฯ ช.หนองวัวเฒ่า_๑๙๐๖๐๔_0017.jpgค.หนอนพยาธิฯ ช.หนองวัวเฒ่า_๑๙๐๖๐๔_0015.jpgค.หนอนพยาธิฯ ช.หนองวัวเฒ่า_๑๙๐๖๐๔_0013.jpgค.หนอนพยาธิฯ ช.หนองวัวเฒ่า_๑๙๐๖๐๔_0009.jpgค.หนอนพยาธิฯ ช.หนองวัวเฒ่า_๑๙๐๖๐๔_0010.jpgค.หนอนพยาธิฯ ช.หนองวัวเฒ่า_๑๙๐๖๐๔_0005.jpgค.หนอนพยาธิฯ ช.หนองวัวเฒ่า_๑๙๐๖๐๔_0013.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ