โครงการการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนสันติภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 30
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสิทธิศักดิ์  แปงสาย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนสันติภาพ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562  ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสันติภาพ

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออก สันติภาพ_๑๙๐๕๒๑_0001.jpgไข้เลือดออก สันติภาพ_๑๙๐๕๒๑_0005.jpgไข้เลือดออก สันติภาพ_๑๙๐๕๒๑_0006.jpgไข้เลือดออก สันติภาพ_๑๙๐๕๒๑_0007.jpgไข้เลือดออก สันติภาพ_๑๙๐๕๒๑_0010.jpgไข้เลือดออก สันติภาพ_๑๙๐๕๒๑_0011.jpgไข้เลือดออก สันติภาพ_๑๙๐๕๒๑_0012.jpgไข้เลือดออก สันติภาพ_๑๙๐๕๒๑_0014.jpgไข้เลือดออก สันติภาพ_๑๙๐๕๒๑_0015.jpgไข้เลือดออก สันติภาพ_๑๙๐๕๒๑_0016.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ