โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ชุมชนป่าแลว 1

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 39
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายจักร์พงษ์  ธรรมใจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ชุมชนป่าแลว 1 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าแลว 1

ไฟล์ภาพประกอบ

ควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ ชุมชนป่าแลว 1_๑๙๐๕๒๑_0001.jpgควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ ชุมชนป่าแลว 1_๑๙๐๕๒๑_0002.jpgควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ ชุมชนป่าแลว 1_๑๙๐๕๒๑_0003.jpgควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ ชุมชนป่าแลว 1_๑๙๐๕๒๑_0005.jpgควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ ชุมชนป่าแลว 1_๑๙๐๕๒๑_0006.jpgควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ ชุมชนป่าแลว 1_๑๙๐๕๒๑_0009.jpgควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ ชุมชนป่าแลว 1_๑๙๐๕๒๑_0011.jpgควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ ชุมชนป่าแลว 1_๑๙๐๕๒๑_0012.jpgควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ ชุมชนป่าแลว 1_๑๙๐๕๒๑_0013.jpgควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ ชุมชนป่าแลว 1_๑๙๐๕๒๑_0016.jpgควบคุมโรคหนอนพยาธิฯ ชุมชนป่าแลว 1_๑๙๐๕๒๑_0015.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ