โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ลำปางกลางตะวันตก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 35
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายนาคิน  อินทะปัญโญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ลำปางกลางตะวันตก ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านลำปางกลางตะวันตก

ไฟล์ภาพประกอบ

แก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านลำปางกลางตะวันตก_๑.jpgแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านลำปางกลางตะวันตก_๑_0.jpgแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านลำปางกลางตะวันตก_๑_2.jpgแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านลำปางกลางตะวันตก_๑_3.jpgแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านลำปางกลางตะวันตก_๑_4.jpgแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านลำปางกลางตะวันตก_๑_5.jpgแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านลำปางกลางตะวันตก_๑_6.jpgแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านลำปางกลางตะวันตก_๑_8.jpgแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านลำปางกลางตะวันตก_๑_13.jpgแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านลำปางกลางตะวันตก_๑_9.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ