โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ชุมชนป่าแลว 2

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 33
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธารในการเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ชุมชนป่าแลว 2 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าแลว 2

ไฟล์ภาพประกอบ

TO BE NUMBER ONE ป่าแลว 2_๑๙๐๕๒๑_0002.jpgTO BE NUMBER ONE ป่าแลว 2_๑๙๐๕๒๑_0003.jpgTO BE NUMBER ONE ป่าแลว 2_๑๙๐๕๒๑_0005.jpgTO BE NUMBER ONE ป่าแลว 2_๑๙๐๕๒๑_0007.jpgTO BE NUMBER ONE ป่าแลว 2_๑๙๐๕๒๑_0009.jpgTO BE NUMBER ONE ป่าแลว 2_๑๙๐๕๒๑_0010.jpgTO BE NUMBER ONE ป่าแลว 2_๑๙๐๕๒๑_0011.jpgTO BE NUMBER ONE ป่าแลว 2_๑๙๐๕๒๑_0018.jpgTO BE NUMBER ONE ป่าแลว 2_๑๙๐๕๒๑_0021.jpgTO BE NUMBER ONE ป่าแลว 2_๑๙๐๕๒๑_0024.jpgTO BE NUMBER ONE ป่าแลว 2_๑๙๐๕๒๑_0014.jpgTO BE NUMBER ONE ป่าแลว 2_๑๙๐๕๒๑_0015.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ