โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ชุมชนกล้วยแพะ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 46
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ชุมชนกล้วยแพะ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านกล้วยแพะ

ไฟล์ภาพประกอบ

TO BE NUMBER ONE กล้วยแพะ_๑๙๐๕๒๑_0003.jpgTO BE NUMBER ONE กล้วยแพะ_๑๙๐๕๒๑_0006.jpgTO BE NUMBER ONE กล้วยแพะ_๑๙๐๕๒๑_0007.jpgTO BE NUMBER ONE กล้วยแพะ_๑๙๐๕๒๑_0011.jpgTO BE NUMBER ONE กล้วยแพะ_๑๙๐๕๒๑_0012.jpgTO BE NUMBER ONE กล้วยแพะ_๑๙๐๕๒๑_0013.jpgTO BE NUMBER ONE กล้วยแพะ_๑๙๐๕๒๑_0015.jpgTO BE NUMBER ONE กล้วยแพะ_๑๙๐๕๒๑_0016.jpgTO BE NUMBER ONE กล้วยแพะ_๑๙๐๕๒๑_0014.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ