โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนไร่นาน้อย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 34
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑุรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนไร่นาน้อย ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดนาน้อย

ไฟล์ภาพประกอบ

หนอนพยาธิบ้านไร่นาน้อย_๑๙๐๕๑๓_0001.jpgหนอนพยาธิบ้านไร่นาน้อย_๑๙๐๕๑๓_0003.jpgหนอนพยาธิบ้านไร่นาน้อย_๑๙๐๕๑๓_0004.jpgหนอนพยาธิบ้านไร่นาน้อย_๑๙๐๕๑๓_0005.jpgหนอนพยาธิบ้านไร่นาน้อย_๑๙๐๕๑๓_0006.jpgหนอนพยาธิบ้านไร่นาน้อย_๑๙๐๕๑๓_0008.jpgหนอนพยาธิบ้านไร่นาน้อย_๑๙๐๕๑๓_0009.jpgหนอนพยาธิบ้านไร่นาน้อย_๑๙๐๕๑๓_0010.jpgหนอนพยาธิบ้านไร่นาน้อย_๑๙๐๕๑๓_0012.jpgหนอนพยาธิบ้านไร่นาน้อย_๑๙๐๕๑๓_0014.jpgหนอนพยาธิบ้านไร่นาน้อย_๑๙๐๕๑๓_0015.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ