โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค 3อ.2ส. ตามวิถีชุมชนแม่กืย ปี 2562

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 28
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค 3อ.2ส. ตามวิถีชุมชนแม่กืย ปี 2562 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่กืย

ไฟล์ภาพประกอบ

3อ.2ส. บ้านแม่กืย_๑๙๐๕๑๓_0003.jpg3อ.2ส. บ้านแม่กืย_๑๙๐๕๑๓_0004.jpg3อ.2ส. บ้านแม่กืย_๑๙๐๕๑๓_0006.jpg3อ.2ส. บ้านแม่กืย_๑๙๐๕๑๓_0007.jpg3อ.2ส. บ้านแม่กืย_๑๙๐๕๑๓_0009.jpg3อ.2ส. บ้านแม่กืย_๑๙๐๕๑๓_0010.jpg3อ.2ส. บ้านแม่กืย_๑๙๐๕๑๓_0013.jpg3อ.2ส. บ้านแม่กืย_๑๙๐๕๑๓_0012.jpg3อ.2ส. บ้านแม่กืย_๑๙๐๕๑๓_0014.jpg3อ.2ส. บ้านแม่กืย_๑๙๐๕๑๓_0002.jpg3อ.2ส. บ้านแม่กืย_๑๙๐๕๑๓_0001.jpg3อ.2ส. บ้านแม่กืย_๑๙๐๕๑๓_0011.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ