โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ชุมชนย่าเป้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 30
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ เลขานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ชุมชนย่าเป้า ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านย่าเป้า

ไฟล์ภาพประกอบ

TO BE NUMBER ONE บ.ย่าเป้า_๑๙๐๕๐๗_0002.jpgTO BE NUMBER ONE บ.ย่าเป้า_๑๙๐๕๐๗_0003.jpgTO BE NUMBER ONE บ.ย่าเป้า_๑๙๐๕๐๗_0004.jpgTO BE NUMBER ONE บ.ย่าเป้า_๑๙๐๕๐๗_0005.jpgTO BE NUMBER ONE บ.ย่าเป้า_๑๙๐๕๐๗_0013.jpgTO BE NUMBER ONE บ.ย่าเป้า_๑๙๐๕๐๗_0017.jpgTO BE NUMBER ONE บ.ย่าเป้า_๑๙๐๕๐๗_0005.jpgTO BE NUMBER ONE บ.ย่าเป้า_๑๙๐๕๐๗_0022.jpgTO BE NUMBER ONE บ.ย่าเป้า_๑๙๐๕๐๗_0009.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ