โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ชุมชนศรีก้ำ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 31
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัท สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธารในการเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ชุมชนศรีก้ำ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ.วัดบ้านศรีก้ำ

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.แก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๕๐๗_0004.jpgคก.แก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๕๐๗_0002.jpgคก.แก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๕๐๗_0005.jpgคก.แก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๕๐๗_0007.jpgคก.แก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๕๐๗_0008.jpgคก.แก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๕๐๗_0006.jpgคก.แก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๕๐๗_0010.jpgคก.แก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๕๐๗_0011.jpgคก.แก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๕๐๗_0012.jpgคก.แก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๕๐๗_0015.jpgคก.แก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๕๐๗_0014.jpgคก.แก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๕๐๗_0017.jpgคก.แก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๕๐๗_0016.jpgคก.แก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านศรีก้ำ_๑๙๐๕๐๗_0018.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ