โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค 3อ. 2ส. ตามวิถีชุมชนลำปางกลางตะวันตก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 35
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายนาคิน  อินทะปัญโญ เป็นประธานในการเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค 3อ. 2ส. ตามวิถีชุมชนลำปางกลางตะวันตก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านลำปางกลางตะวันตก

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส. บ้านลำปางกลางตะวันตก_๑๙๐๕๐๗_0005.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส. บ้านลำปางกลางตะวันตก_๑๙๐๕๐๗_0006.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส. บ้านลำปางกลางตะวันตก_๑๙๐๕๐๗_0003.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส. บ้านลำปางกลางตะวันตก_๑๙๐๕๐๗_0007.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส. บ้านลำปางกลางตะวันตก_๑๙๐๕๐๗_0010.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส. บ้านลำปางกลางตะวันตก_๑๙๐๕๐๗_0015.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส. บ้านลำปางกลางตะวันตก_๑๙๐๕๐๗_0017.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส. บ้านลำปางกลางตะวันตก_๑๙๐๕๐๗_0012.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส. บ้านลำปางกลางตะวันตก_๑๙๐๕๐๗_0013.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส. บ้านลำปางกลางตะวันตก_๑๙๐๕๐๗_0016.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส. บ้านลำปางกลางตะวันตก_๑๙๐๕๐๗_0012.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ