โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค 3อ.2ส. ตามวิถีชุมชนสบตุ๋ย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 46
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไฑฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค 3อ.2ส. ตามวิถีชุมชนสบตุ๋ย ในวันที่ 21 เมษายน 2562  ณ.อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสบตุ๋ย

ไฟล์ภาพประกอบ

3อ. สบตุ๋ย_๑๙๐๔๒๒_0005.jpg3อ. สบตุ๋ย_๑๙๐๔๒๒_0013.jpg3อ. สบตุ๋ย_๑๙๐๔๒๒_0018.jpg3อ. สบตุ๋ย_๑๙๐๔๒๒_0023.jpg3อ. สบตุ๋ย_๑๙๐๔๒๒_0034.jpg3อ. สบตุ๋ย_๑๙๐๔๒๒_0035.jpg3อ. สบตุ๋ย_๑๙๐๔๒๒_0030.jpg3อ. สบตุ๋ย_๑๙๐๔๒๒_0042.jpg3อ. สบตุ๋ย_๑๙๐๔๒๒_0035.jpg3อ. สบตุ๋ย_๑๙๐๔๒๒_0041.jpg3อ. สบตุ๋ย_๑๙๐๔๒๒_0058.jpg3อ. สบตุ๋ย_๑๙๐๔๒๒_0059.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ