โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค 3อ.2ส. ตามวิถีชุมชนหนองบัว

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 34
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค 3อ.2ส. ตามวิถีชุมชนหนองบัว ในวันที่ 20 เมษายน 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองบัว

ไฟล์ภาพประกอบ

3อ.2ส. บ้านหนองบัว_๑๙๐๔๒๒_0001.jpg3อ.2ส. บ้านหนองบัว_๑๙๐๔๒๒_0002.jpg3อ.2ส. บ้านหนองบัว_๑๙๐๔๒๒_0003.jpg3อ.2ส. บ้านหนองบัว_๑๙๐๔๒๒_0004.jpg3อ.2ส. บ้านหนองบัว_๑๙๐๔๒๒_0005.jpg3อ.2ส. บ้านหนองบัว_๑๙๐๔๒๒_0006.jpg3อ.2ส. บ้านหนองบัว_๑๙๐๔๒๒_0009.jpg3อ.2ส. บ้านหนองบัว_๑๙๐๔๒๒_0016.jpg3อ.2ส. บ้านหนองบัว_๑๙๐๔๒๒_0024.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ