โครงการอบรมให้ความรู้ชุมชนแพะดอนตันปลอดภัย โรคมะเร็งช่องปาก รู้ทันรักษาได้

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 60
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายน้อม  สุวรรณวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ชุมชนแพะดอนตันปลอดภัย โรคมะเร็งช่องปาก รู้ทันรักษาได้ ในวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านแพะดอนตัน

ไฟล์ภาพประกอบ

แพะดอนตัน_๑๙๐๓๑๑_0001.jpgแพะดอนตัน_๑๙๐๓๑๑_0002.jpgแพะดอนตัน_๑๙๐๓๑๑_0003.jpgแพะดอนตัน_๑๙๐๓๑๑_0004.jpgแพะดอนตัน_๑๙๐๓๑๑_0005.jpgแพะดอนตัน_๑๙๐๓๑๑_0006.jpgแพะดอนตัน_๑๙๐๓๑๑_0007.jpgแพะดอนตัน_๑๙๐๓๑๑_0011.jpgแพะดอนตัน_๑๙๐๓๑๑_0009.jpgแพะดอนตัน_๑๙๐๓๑๑_0013.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ