โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ชุมชนกาศเมฆ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 116
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ชุมชนกาศเมฆ ในวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านกาศเมฆ

ไฟล์ภาพประกอบ

รำไม้พลองชุมชนกาศเมฆ_๑๙๐๑๒๘_0007.jpgรำไม้พลองชุมชนกาศเมฆ_๑๙๐๑๒๘_0009.jpgรำไม้พลองชุมชนกาศเมฆ_๑๙๐๑๒๘_0010.jpgรำไม้พลองชุมชนกาศเมฆ_๑๙๐๑๒๘_0012.jpgรำไม้พลองชุมชนกาศเมฆ_๑๙๐๑๒๘_0013.jpgรำไม้พลองชุมชนกาศเมฆ_๑๙๐๑๒๘_0015.jpgรำไม้พลองชุมชนกาศเมฆ_๑๙๐๑๒๘_0018.jpgรำไม้พลองชุมชนกาศเมฆ_๑๙๐๑๒๘_0020.jpgรำไม้พลองชุมชนกาศเมฆ_๑๙๐๑๒๘_0001.jpgรำไม้พลองชุมชนกาศเมฆ_๑๙๐๑๒๘_0002.jpgรำไม้พลองชุมชนกาศเมฆ_๑๙๐๑๒๘_0003.jpgรำไม้พลองชุมชนกาศเมฆ_๑๙๐๑๒๘_0004.jpgรำไม้พลองชุมชนกาศเมฆ_๑๙๐๑๒๘_0005.jpgรำไม้พลองชุมชนกาศเมฆ_๑๙๐๑๒๘_0006.jpgรำไม้พลองชุมชนกาศเมฆ_๑๙๐๑๒๘_0019.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ