โครงการอบรมให้ความรู้ การบริโภคถูกหลักอนามัยปลอดภัยจากโรคชุมชนไร่สันติสุข

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 64
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัท สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ การบริโภคถูกหลักอนามัยปลอดภัยจากโรคชุมชนไร่สันติสุข ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ.สำนักสงค์บ้านไร่สันติสุข

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.บริโภคไร่สันติสุข_๑๘๑๒๐๓_0001.jpgคก.บริโภคไร่สันติสุข_๑๘๑๒๐๓_0002.jpgคก.บริโภคไร่สันติสุข_๑๘๑๒๐๓_0003.jpgคก.บริโภคไร่สันติสุข_๑๘๑๒๐๓_0005.jpgคก.บริโภคไร่สันติสุข_๑๘๑๒๐๓_0008.jpgคก.บริโภคไร่สันติสุข_๑๘๑๒๐๓_0009.jpgคก.บริโภคไร่สันติสุข_๑๘๑๒๐๓_0007.jpg40627.jpg40635.jpg40644.jpg40646.jpg40650.jpg40651.jpg40652.jpg40653.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ