โครงการ สตรียุดใหม้ เรียนรู้ เข้าใจ ห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมชุมชนบ้านศาลาดอน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 132
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ สตรียุดใหม้ เรียนรู้ เข้าใจ ห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมชุมชนบ้านศาลาดอน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านศาลาดอน

ไฟล์ภาพประกอบ

มะเร็งเต้านม ศาลาดอน_๑๘๑๑๒๖_0001.jpgมะเร็งเต้านม ศาลาดอน_๑๘๑๑๒๖_0002.jpgมะเร็งเต้านม ศาลาดอน_๑๘๑๑๒๖_0004.jpgมะเร็งเต้านม ศาลาดอน_๑๘๑๑๒๖_0005.jpgมะเร็งเต้านม ศาลาดอน_๑๘๑๑๒๖_0007.jpgมะเร็งเต้านม ศาลาดอน_๑๘๑๑๒๖_0009.jpgมะเร็งเต้านม ศาลาดอน_๑๘๑๑๒๖_0013.jpgมะเร็งเต้านม ศาลาดอน_๑๘๑๑๒๖_0017.jpgมะเร็งเต้านม ศาลาดอน_๑๘๑๑๒๖_0016.jpgมะเร็งเต้านม ศาลาดอน_๑๘๑๑๒๖_0014.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ