โครงการประชาร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก บ้านจอมเมือง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 94
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ เลขานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก บ้านจอมเมือง ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ.วัดบ้านจอมเมือง

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออก จอมเมือง_๑๘๐๘๐๖_0001.jpgไข้เลือดออก จอมเมือง_๑๘๐๘๐๖_0002.jpgไข้เลือดออก จอมเมือง_๑๘๐๘๐๖_0003.jpgไข้เลือดออก จอมเมือง_๑๘๐๘๐๖_0004.jpgไข้เลือดออก จอมเมือง_๑๘๐๘๐๖_0005.jpgไข้เลือดออก จอมเมือง_๑๘๐๘๐๖_0006.jpgไข้เลือดออก จอมเมือง_๑๘๐๘๐๖_0007.jpgไข้เลือดออก จอมเมือง_๑๘๐๘๐๖_0010.jpgไข้เลือดออก จอมเมือง_๑๘๐๘๐๖_0013.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ