โครงการลดอันตรายต่อสุขภาพจากน้ำมันทอดซ้ำ ชุมชนย่าเป้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 69
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ  เลขานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการลดอันตรายต่อสุขภาพจากน้ำมันทอดซ้ำ ชุมชนย่าเป้า ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดย่าเป้า

ไฟล์ภาพประกอบ

น้ำมันทอดซ้ำ ย่าเป้า_๑๘๐๗๓๑_0006.jpgน้ำมันทอดซ้ำ ย่าเป้า_๑๘๐๗๓๑_0004.jpgน้ำมันทอดซ้ำ ย่าเป้า_๑๘๐๗๓๑_0009.jpgน้ำมันทอดซ้ำ ย่าเป้า_๑๘๐๗๓๑_0016.jpgน้ำมันทอดซ้ำ ย่าเป้า_๑๘๐๗๓๑_0020.jpgน้ำมันทอดซ้ำ ย่าเป้า_๑๘๐๗๓๑_0024.jpgน้ำมันทอดซ้ำ ย่าเป้า_๑๘๐๗๓๑_0025.jpgน้ำมันทอดซ้ำ ย่าเป้า_๑๘๐๗๓๑_0009.jpgน้ำมันทอดซ้ำ ย่าเป้า_๑๘๐๗๓๑_0027.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ