โครงการอบรมให้ความรู้และค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ชุมชนสบตุ๋ย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 99
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคืนคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ชุมชนสบตุ๋ย ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2561 ณ.โรงเรียนบ้านสบตุ๋ย(เดิม)

ไฟล์ภาพประกอบ

วัณโรค สบตุ๋ย_๑๘๐๗๐๒_0017.jpgวัณโรค สบตุ๋ย_๑๘๐๗๐๒_0016.jpgวัณโรค สบตุ๋ย_๑๘๐๗๐๒_0023.jpgวัณโรค สบตุ๋ย_๑๘๐๗๐๒_0019.jpgวัณโรค สบตุ๋ย_๑๘๐๗๐๒_0001.jpgวัณโรค สบตุ๋ย_๑๘๐๗๐๒_0026.jpgวัณโรค สบตุ๋ย_๑๘๐๗๐๒_0012.jpgวัณโรค สบตุ๋ย_๑๘๐๗๐๒_0053.jpgวัณโรค สบตุ๋ย_๑๘๐๗๐๒_0040.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ