โครงการเครือข่ายรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ToBe NO1. รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 108
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการเครือข่ายรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ToBe NO1. รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2561 ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกาศเมฆ

ไฟล์ภาพประกอบ

ToBeNo.1ศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๗๐๒_0008.jpgToBeNo.1ศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๗๐๒_0019.jpgToBeNo.1ศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๗๐๒_0003.jpgToBeNo.1ศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๗๐๒_0026.jpgToBeNo.1ศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๗๐๒_0024.jpgToBeNo.1ศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๗๐๒_0028.jpgToBeNo.1ศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๗๐๒_0038.jpgToBeNo.1ศรีหมวดเกล้า_๑๘๐๗๐๒_0013.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ