โครงการชุมชนบ้านฟ่อนปลอดภัยช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 63
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายจักรพงษ์  ธรรมใจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนบ้านฟ่อนปลอดภัยช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ.โรงเรียนบ้านฟ่อนวิทยา

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออกบ้านฟ่อน_๑๘๐๗๐๒_0001.jpgไข้เลือดออกบ้านฟ่อน_๑๘๐๗๐๒_0004.jpgไข้เลือดออกบ้านฟ่อน_๑๘๐๗๐๒_0005.jpgไข้เลือดออกบ้านฟ่อน_๑๘๐๗๐๒_0006.jpgไข้เลือดออกบ้านฟ่อน_๑๘๐๗๐๒_0007.jpgไข้เลือดออกบ้านฟ่อน_๑๘๐๗๐๒_0009.jpgไข้เลือดออกบ้านฟ่อน_๑๘๐๗๐๒_0013.jpgไข้เลือดออกบ้านฟ่อน_๑๘๐๗๐๒_0014.jpgไข้เลือดออกบ้านฟ่อน_๑๘๐๗๐๒_0015.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ