โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ปี 2561

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 81
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหทายให้ นายประดิษฐ์  เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ปี 2561 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านชมพู

ไฟล์ภาพประกอบ

อสค.รพ.สต.บ้านฟ่อน.1_๑๘๐๖๒๙_0003.jpgอสค.รพ.สต.บ้านฟ่อน.1_๑๘๐๖๒๙_0004.jpgอสค.รพ.สต.บ้านฟ่อน.1_๑๘๐๖๒๙_0007.jpgอสค.รพ.สต.บ้านฟ่อน.1_๑๘๐๖๒๙_0014.jpgอสค.รพ.สต.บ้านฟ่อน.1_๑๘๐๖๒๙_0015.jpgอสค.รพ.สต.บ้านฟ่อน.1_๑๘๐๖๒๙_0006.jpgอสค.รพ.สต.บ้านฟ่อน.1_๑๘๐๖๒๙_0013.jpgอสค.รพ.สต.บ้านฟ่อน.1_๑๘๐๗๐๒_0011.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ