โครงการชุมชนย่าเป้า ร่วมใจป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 418
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ เลขานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนย่าเป้า ร่วมใจป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดย่าเป้า

ไฟล์ภาพประกอบ

วัณโรค.ชุมชนย่าเป้า_๑๘๐๖๐๔_0016.jpgวัณโรค.ชุมชนย่าเป้า_๑๘๐๖๐๔_0007.jpgวัณโรค.ชุมชนย่าเป้า_๑๘๐๖๐๔_0003.jpgวัณโรค.ชุมชนย่าเป้า_๑๘๐๖๐๔_0019.jpgวัณโรค.ชุมชนย่าเป้า_๑๘๐๖๐๔_0022.jpgวัณโรค.ชุมชนย่าเป้า_๑๘๐๖๐๔_0001.jpgวัณโรค.ชุมชนย่าเป้า_๑๘๐๖๐๔_0011.jpgวัณโรค.ชุมชนย่าเป้า_๑๘๐๖๐๔_0005.jpgวัณโรค.ชุมชนย่าเป้า_๑๘๐๖๐๔_0013.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ