โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนกาดใต้

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 109
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนกาดใต้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561  ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดกาดใต้

ไฟล์ภาพประกอบ

สุขภาพจิต บ.กาดใต้_๑๘๐๕๒๘_0002.jpgสุขภาพจิต บ.กาดใต้_๑๘๐๕๒๘_0004.jpgสุขภาพจิต บ.กาดใต้_๑๘๐๕๒๘_0005.jpgสุขภาพจิต บ.กาดใต้_๑๘๐๕๒๘_0008.jpgสุขภาพจิต บ.กาดใต้_๑๘๐๕๒๘_0010.jpgสุขภาพจิต บ.กาดใต้_๑๘๐๕๒๘_0011.jpgสุขภาพจิต บ.กาดใต้_๑๘๐๕๒๘_0013.jpgสุขภาพจิต บ.กาดใต้_๑๘๐๕๒๘_0014.jpgสุขภาพจิต บ.กาดใต้_๑๘๐๕๒๘_0017.jpgสุขภาพจิต บ.กาดใต้_๑๘๐๕๒๘_0023.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ