โครงการชุมชนศรีปงชัย ร่วมใจป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 91
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนศรีปงชัย ร่วมใจป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ.ศาลาเอกประสงค์บ้านศรีปงชัย

ไฟล์ภาพประกอบ

วัณโรคบ้านศรีปงชัย_๑๘๐๕๑๖_0001.jpgวัณโรคบ้านศรีปงชัย_๑๘๐๕๑๖_0002.jpgวัณโรคบ้านศรีปงชัย_๑๘๐๕๑๖_0001.jpgวัณโรคบ้านศรีปงชัย_๑๘๐๕๑๖_0003.jpgวัณโรคบ้านศรีปงชัย_๑๘๐๕๑๖_0005.jpgวัณโรคบ้านศรีปงชัย_๑๘๐๕๑๖_0004.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ