โครงการตรวจสอบก่อนซื้อ ได้ประโยชน์ก่อนกิน ชุมชนป่าแลว 1

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 353
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง ทิวงค์ษา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการตรวจสอบก่อนซื้อ ได้ประโยชน์ก่อนกิน ชุมชนป่าแลว 1 ในวันที่ 29 เมษายน 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าแลว1

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออกไร่ข่วงเป_๑๘๐๔๓๐_0003.jpgไข้เลือดออกไร่ข่วงเป_๑๘๐๔๓๐_0004.jpgไข้เลือดออกไร่ข่วงเป_๑๘๐๔๓๐_0005.jpgไข้เลือดออกไร่ข่วงเป_๑๘๐๔๓๐_0006.jpgไข้เลือดออกไร่ข่วงเป_๑๘๐๔๓๐_0007.jpgไข้เลือดออกไร่ข่วงเป_๑๘๐๔๓๐_0002.jpgไข้เลือดออกไร่ข่วงเป_๑๘๐๔๓๐_0001.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ