โครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุด้วยการออกกกำลังกายให้เหมาะสม ในเขต รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 484
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุด้วยการออกกกำลังกายให้เหมาะสม ในเขต รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า กิจกรรมที่ 2 ในวันที่ 8 เมษายน 2561 ณ.ห้องประชุม โรงแรมบุษย์น้ำทอง

ไฟล์ภาพประกอบ

ผู้สูงอายุเขต ศมก._๑๘๐๔๐๙_0041.jpgผู้สูงอายุเขต ศมก._๑๘๐๔๐๙_0013.jpgผู้สูงอายุเขต ศมก._๑๘๐๔๐๙_0011.jpgผู้สูงอายุเขต ศมก._๑๘๐๔๐๙_0021.jpgผู้สูงอายุเขต ศมก._๑๘๐๔๐๙_0019.jpgผู้สูงอายุเขต ศมก._๑๘๐๔๐๙_0025.jpgผู้สูงอายุเขต ศมก._๑๘๐๔๐๙_0022.jpgผู้สูงอายุเขต ศมก._๑๘๐๔๐๙_0027.jpgผู้สูงอายุเขต ศมก._๑๘๐๔๐๙_0028.jpgผู้สูงอายุเขต ศมก._๑๘๐๔๐๙_0010.jpgผู้สูงอายุเขต ศมก._๑๘๐๔๐๙_0002.jpgผู้สูงอายุเขต ศมก._๑๘๐๔๐๙_0001.jpgผู้สูงอายุเขต ศมก._๑๘๐๔๐๙_0039.jpgผู้สูงอายุเขต ศมก._๑๘๐๔๐๙_0055.jpgผู้สูงอายุเขต ศมก._๑๘๐๔๐๙_0062.jpgผู้สูงอายุเขต ศมก._๑๘๐๔๐๙_0060.jpgผู้สูงอายุเขต ศมก._๑๘๐๔๐๙_0009.jpgผู้สูงอายุเขต ศมก._๑๘๐๔๐๙_0003.jpgผู้สูงอายุเขต ศมก._๑๘๐๔๐๙_0017.jpgผู้สูงอายุเขต ศมก._๑๘๐๔๐๙_0024.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ