โครงการการใช้ยาปฎิชีวนะอย่างสมเหตุผลในชุมชนบ้านหนองยาง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 120
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายประสิทธิ์  สีตาบุตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการการใช้ยาปฎิชีวนะอย่างสมเหตุผลในชุมชนบ้านหนองยาง ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ.ศูนย์ ศสมช.บ้านหนองยาง

ไฟล์ภาพประกอบ

การใช้ยา หนองยาง_๑๘๐๓๐๕_0006.jpgการใช้ยา หนองยาง_๑๘๐๓๐๕_0007.jpgการใช้ยา หนองยาง_๑๘๐๓๐๕_0009.jpgการใช้ยา หนองยาง_๑๘๐๓๐๕_0010.jpgการใช้ยา หนองยาง_๑๘๐๓๐๕_0012.jpgการใช้ยา หนองยาง_๑๘๐๓๐๕_0014.jpgการใช้ยา หนองยาง_๑๘๐๓๐๕_0001.jpgการใช้ยา หนองยาง_๑๘๐๓๐๕_0004.jpgการใช้ยา หนองยาง_๑๘๐๓๐๕_0002.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ