โครงการชุมชนกาดใต้ร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 112
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนกาดใต้ร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.ศาลาอเนกประสงค์วัดกาดใต้

ไฟล์ภาพประกอบ

ออกกำลังกายกาดใต้_๑๘๐๒๒๖_0021.jpgออกกำลังกายกาดใต้_๑๘๐๒๒๖_0019.jpgออกกำลังกายกาดใต้_๑๘๐๒๒๖_0016.jpgออกกำลังกายกาดใต้_๑๘๐๒๒๖_0015.jpgออกกำลังกายกาดใต้_๑๘๐๒๒๖_0013.jpgออกกำลังกายกาดใต้_๑๘๐๒๒๖_0012.jpgออกกำลังกายกาดใต้_๑๘๐๒๒๖_0009.jpgออกกำลังกายกาดใต้_๑๘๐๒๒๖_0001.jpgออกกำลังกายกาดใต้_๑๘๐๒๒๖_0003.jpgออกกำลังกายกาดใต้_๑๘๐๒๒๖_0004.jpgออกกำลังกายกาดใต้_๑๘๐๒๒๖_0017.jpgออกกำลังกายกาดใต้_๑๘๐๒๒๖_0020.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ