โครงการชุมชนหนองบัวร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 113
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์  ว่งอเชิงค้า  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนหนองบัวร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองบัว

ไฟล์ภาพประกอบ

65681.jpg65682.jpgออกกำลังกายบ.หนองบัว_๑๘๐๒๒๖_0001.jpgออกกำลังกายบ.หนองบัว_๑๘๐๒๒๖_0003.jpgออกกำลังกายบ.หนองบัว_๑๘๐๒๒๖_0004.jpgออกกำลังกายบ.หนองบัว_๑๘๐๒๒๖_0005.jpgออกกำลังกายบ.หนองบัว_๑๘๐๒๒๖_0006.jpgออกกำลังกายบ.หนองบัว_๑๘๐๒๒๖_0008.jpgออกกำลังกายบ.หนองบัว_๑๘๐๒๒๖_0009.jpgออกกำลังกายบ.หนองบัว_๑๘๐๒๒๖_0010.jpgออกกำลังกายบ.หนองบัว_๑๘๐๒๒๖_0011.jpgออกกำลังกายบ.หนองบัว_๑๘๐๒๒๖_0016.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ