โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากและคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 110
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายธาราเงิน  จันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากและคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

มะเร็งช่องปาก ศมก._๑๘๐๒๑๒_0002.jpgมะเร็งช่องปาก ศมก._๑๘๐๒๑๒_0006.jpgมะเร็งช่องปาก ศมก._๑๘๐๒๑๒_0005.jpgมะเร็งช่องปาก ศมก._๑๘๐๒๑๒_0007.jpgมะเร็งช่องปาก ศมก._๑๘๐๒๑๒_0014.jpgมะเร็งช่องปาก ศมก._๑๘๐๒๑๒_0018.jpgมะเร็งช่องปาก ศมก._๑๘๐๒๑๒_0021.jpgมะเร็งช่องปาก ศมก._๑๘๐๒๑๒_0019.jpgมะเร็งช่องปาก ศมก._๑๘๐๒๑๒_0020.jpgมะเร็งช่องปาก ศมก._๑๘๐๒๑๒_0022.jpgมะเร็งช่องปาก ศมก._๑๘๐๒๑๒_0023.jpgมะเร็งช่องปาก ศมก._๑๘๐๒๑๒_0024.jpgมะเร็งช่องปาก ศมก._๑๘๐๒๑๒_0025.jpgมะเร็งช่องปาก ศมก._๑๘๐๒๑๒_0027.jpgมะเร็งช่องปาก ศมก._๑๘๐๒๑๒_0028.jpgมะเร็งช่องปาก ศมก._๑๘๐๒๑๒_0001.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ