โครงการชุมชนศรีก้ำร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 108
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นากเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก สมาชิกสภาเทศเทศบาลเมืองเขาลงค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนศรีก้ำร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.วัดบ้านศรีก้ำ

ไฟล์ภาพประกอบ

ออกกำลังบ้านศรีก้ำ_๑๘๐๒๑๒_0009.jpgออกกำลังบ้านศรีก้ำ_๑๘๐๒๑๒_0011.jpgออกกำลังบ้านศรีก้ำ_๑๘๐๒๑๒_0005.jpgออกกำลังบ้านศรีก้ำ_๑๘๐๒๑๒_0004.jpgออกกำลังบ้านศรีก้ำ_๑๘๐๒๑๒_0003.jpgออกกำลังบ้านศรีก้ำ_๑๘๐๒๑๒_0002.jpgออกกำลังบ้านศรีก้ำ_๑๘๐๒๑๒_0007.jpgออกกำลังบ้านศรีก้ำ_๑๘๐๒๑๒_0009.jpgออกกำลังบ้านศรีก้ำ_๑๘๐๒๑๒_0001.jpgออกกำลังบ้านศรีก้ำ_๑๘๐๒๑๒_0006.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ