โครงการชุมชนกาศเมฆ ร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 114
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายภวัต  ใจแก้วแดง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนกาศเมฆ ร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกาศเมฆ

ไฟล์ภาพประกอบ

ออกกำลังกาย ช.กาศเมฆ_๑๘๐๒๑๒_0010.jpgออกกำลังกาย ช.กาศเมฆ_๑๘๐๒๑๒_0011.jpgออกกำลังกาย ช.กาศเมฆ_๑๘๐๒๑๒_0013.jpgออกกำลังกาย ช.กาศเมฆ_๑๘๐๒๑๒_0018.jpgออกกำลังกาย ช.กาศเมฆ_๑๘๐๒๑๒_0015.jpgออกกำลังกาย ช.กาศเมฆ_๑๘๐๒๑๒_0002.jpgออกกำลังกาย ช.กาศเมฆ_๑๘๐๒๑๒_0006.jpgออกกำลังกาย ช.กาศเมฆ_๑๘๐๒๑๒_0016.jpgออกกำลังกาย ช.กาศเมฆ_๑๘๐๒๑๒_0003.jpgออกกำลังกาย ช.กาศเมฆ_๑๘๐๒๑๒_0002.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ