โครงการชุมชนลำปางกลางตะวันตกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, จำนวนคนดู : 100
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายนาคิน อินทะปัญโญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนลำปางกลางตะวันตกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในัวนที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.วัดบ้านลำปางกลางตะวันตก

ไฟล์ภาพประกอบ

ออกกำลังกายลำปางกลาง_๑๘๐๒๑๒_0002.jpgออกกำลังกายลำปางกลาง_๑๘๐๒๑๒_0001.jpgออกกำลังกายลำปางกลาง_๑๘๐๒๑๒_0006.jpgออกกำลังกายลำปางกลาง_๑๘๐๒๑๒_0007.jpgออกกำลังกายลำปางกลาง_๑๘๐๒๑๒_0005.jpgออกกำลังกายลำปางกลาง_๑๘๐๒๑๒_0008.jpgออกกำลังกายลำปางกลาง_๑๘๐๒๑๒_0010.jpgออกกำลังกายลำปางกลาง_๑๘๐๒๑๒_0014.jpgออกกำลังกายลำปางกลาง_๑๘๐๒๑๒_0013.jpgออกกำลังกายลำปางกลาง_๑๘๐๒๑๒_0011.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ