โครงการ ล้างมือ กินร้อน ช้อนกลางปลอดโรค ชุมชนศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 443
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ ล้างมือ กินร้อน ช้อนกลางปลอดโรค ชุมชนศรีหมวดเกล้า ในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ณ.ห้องประชุม รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

กินร้อน ช้อนกลางศมก._๑๗๑๒๑๒_0007.jpgกินร้อน ช้อนกลางศมก._๑๗๑๒๑๒_0005.jpgกินร้อน ช้อนกลางศมก._๑๗๑๒๑๒_0012.jpgกินร้อน ช้อนกลางศมก._๑๗๑๒๑๒_0013.jpgกินร้อน ช้อนกลางศมก._๑๗๑๒๑๒_0002.jpgกินร้อน ช้อนกลางศมก._๑๗๑๒๑๒_0001.jpgกินร้อน ช้อนกลางศมก._๑๗๑๒๑๒_0008.jpgกินร้อน ช้อนกลางศมก._๑๗๑๒๑๒_0003.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ