โครงการจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพ ผู้สูงอายุและคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี2561

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 110
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์  เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพ ผู้สูงอายุและคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี2561 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้า

ไฟล์ภาพประกอบ

คัดกรองบ้านฟ่อน_๑๗๑๑๒๐_0001.jpgคัดกรองบ้านฟ่อน_๑๗๑๑๒๐_0002.jpgคัดกรองบ้านฟ่อน_๑๗๑๑๒๐_0003.jpgคัดกรองบ้านฟ่อน_๑๗๑๑๒๐_0004.jpgคัดกรองบ้านฟ่อน_๑๗๑๑๒๐_0005.jpgคัดกรองบ้านฟ่อน_๑๗๑๑๒๐_0006.jpgคัดกรองบ้านฟ่อน_๑๗๑๑๒๐_0007.jpgคัดกรองบ้านฟ่อน_๑๗๑๑๒๐_0008.jpgคัดกรองบ้านฟ่อน_๑๗๑๑๒๐_0009.jpgคัดกรองบ้านฟ่อน_๑๗๑๑๒๐_0010.jpgคัดกรองบ้านฟ่อน_๑๗๑๑๒๐_0011.jpgคัดกรองบ้านฟ่อน_๑๗๑๑๒๐_0012.jpgคัดกรองบ้านฟ่อน_๑๗๑๑๒๐_0013.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ