โครงการลดอันตรายต่อสุขภาพจากน้ำมันทอดซ้ำ ชุมชนศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 108
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ เลขานายกเทศมนตรีและนายน้อม  สุวรรณวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการลดอันตรายต่อสุขภาพจากน้ำมันทอดซ้ำ ชุมชนศรีหมวดเกล้า ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ.ห้องประชุม รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

ศรีหมวดเกล้า121160_๑๗๑๑๑๓_0003.jpgศรีหมวดเกล้า121160_๑๗๑๑๑๓_0006.jpgศรีหมวดเกล้า121160_๑๗๑๑๑๓_0009.jpgศรีหมวดเกล้า121160_๑๗๑๑๑๓_0011.jpgศรีหมวดเกล้า121160_๑๗๑๑๑๓_0012.jpgศรีหมวดเกล้า121160_๑๗๑๑๑๓_0014.jpgศรีหมวดเกล้า121160_๑๗๑๑๑๓_0017.jpgศรีหมวดเกล้า121160_๑๗๑๑๑๓_0018.jpgศรีหมวดเกล้า121160_๑๗๑๑๑๓_0020.jpgศรีหมวดเกล้า121160_๑๗๑๑๑๓_0018.jpgศรีหมวดเกล้า121160_๑๗๑๑๑๓_0020.jpgศรีหมวดเกล้า121160_๑๗๑๑๑๓_0021.jpgศรีหมวดเกล้า121160_๑๗๑๑๑๓_0022.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ