การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 1/2561

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 123
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคืนคร ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ.ห้องประชุม รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมการ161_๑๗๑๑๐๑_0001.jpgประชุมคณะกรรมการ161_๑๗๑๑๐๑_0002.jpgประชุมคณะกรรมการ161_๑๗๑๑๐๑_0003.jpgประชุมคณะกรรมการ161_๑๗๑๑๐๑_0004.jpgประชุมคณะกรรมการ161_๑๗๑๑๐๑_0005.jpgประชุมคณะกรรมการ161_๑๗๑๑๐๑_0006.jpgประชุมคณะกรรมการ161_๑๗๑๑๐๑_0007.jpgประชุมคณะกรรมการ161_๑๗๑๑๐๑_0008.jpgประชุมคณะกรรมการ161_๑๗๑๑๐๑_0010.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ