การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 1/2561

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 117
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายธาราเงิน  จันทร์คำ  ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ไฟล์ภาพประกอบ

อนุกรรมการ 12561_๑๗๑๐๑๒_0002.jpgอนุกรรมการ 12561_๑๗๑๐๑๒_0003.jpgอนุกรรมการ 12561_๑๗๑๐๑๒_0004.jpgอนุกรรมการ 12561_๑๗๑๐๑๒_0001.jpgอนุกรรมการ 12561_๑๗๑๐๑๒_0006.jpgอนุกรรมการ 12561_๑๗๑๐๑๒_0007.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ