• เข้าสู่ระบบสมาชิก

โครงการครอบครัวล้อมรั้วด้วยรักป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดยาเสตติด ของภาคีสุขภาพ รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 117
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายภวัต  ใจแก้วแดง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการครอบครัวล้อมรั้วด้วยรักป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดยาเสตติด ของภาคีสุขภาพ รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ.รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

ศรีหมวดเกล้า 20860_๑๗๐๘๒๑_0017.jpgศรีหมวดเกล้า 20860_๑๗๐๘๒๑_0015.jpgศรีหมวดเกล้า 20860_๑๗๐๘๒๑_0013.jpgศรีหมวดเกล้า 20860_๑๗๐๘๒๑_0010.jpgศรีหมวดเกล้า 20860_๑๗๐๘๒๑_0009.jpgศรีหมวดเกล้า 20860_๑๗๐๘๒๑_0002.jpgศรีหมวดเกล้า 20860_๑๗๐๘๒๑_0006.jpgศรีหมวดเกล้า 20860_๑๗๐๘๒๑_0001.jpgศรีหมวดเกล้า 20860_๑๗๐๘๒๑_0002.jpgศรีหมวดเกล้า 20860_๑๗๐๘๒๑_0012.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ