• เข้าสู่ระบบสมาชิก

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านแม่กืย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 95
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านแม่กืย ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่กืย

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออกแม่กืย_๑๗๐๘๒๑_0001.jpgไข้เลือดออกแม่กืย_๑๗๐๘๒๑_0002.jpgไข้เลือดออกแม่กืย_๑๗๐๘๒๑_0004.jpgไข้เลือดออกแม่กืย_๑๗๐๘๒๑_0005.jpgไข้เลือดออกแม่กืย_๑๗๐๘๒๑_0006.jpgไข้เลือดออกแม่กืย_๑๗๐๘๒๑_0007.jpgไข้เลือดออกแม่กืย_๑๗๐๘๒๑_0009.jpgไข้เลือดออกแม่กืย_๑๗๐๘๒๑_0010.jpgไข้เลือดออกแม่กืย_๑๗๐๘๒๑_0014.jpgไข้เลือดออกแม่กืย_๑๗๐๘๒๑_0013.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ