• เข้าสู่ระบบสมาชิก

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 91
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย

ไฟล์ภาพประกอบ

ศูนย์เด็กไร่นาน้อย_๑๗๐๘๐๗_0002.jpgศูนย์เด็กไร่นาน้อย_๑๗๐๘๐๗_0001.jpgศูนย์เด็กไร่นาน้อย_๑๗๐๘๐๗_0003.jpgศูนย์เด็กไร่นาน้อย_๑๗๐๘๐๗_0007.jpgศูนย์เด็กไร่นาน้อย_๑๗๐๘๐๗_0008.jpgศูนย์เด็กไร่นาน้อย_๑๗๐๘๐๗_0009.jpgศูนย์เด็กไร่นาน้อย_๑๗๐๘๐๗_0012.jpgศูนย์เด็กไร่นาน้อย_๑๗๐๘๐๗_0009.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ