โครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านย่าเป้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 432
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายบุญเรือน  เครือวิยะ เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านย่าเป้า ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ.วัดย่าเป้า

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออก ย่าเป้า_๑๗๐๖๑๙_0002.jpgไข้เลือดออก ย่าเป้า_๑๗๐๖๑๙_0005.jpgไข้เลือดออก ย่าเป้า_๑๗๐๖๑๙_0011.jpgไข้เลือดออก ย่าเป้า_๑๗๐๖๑๙_0014.jpgไข้เลือดออก ย่าเป้า_๑๗๐๖๑๙_0017.jpgไข้เลือดออก ย่าเป้า_๑๗๐๖๑๙_0015.jpgไข้เลือดออก ย่าเป้า_๑๗๐๖๑๙_0013.jpgไข้เลือดออก ย่าเป้า_๑๗๐๖๑๙_0008.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ