โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 445
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ  เลขานายกเทศมนตรี เป็นประธานเข้าร่วมในโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดทำในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ.วัดศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

DSC_0066.jpgDSC_0067.jpgDSC_0068.jpgDSC_0071.jpgDSC_0072.jpgDSC_0073.jpgDSC_0074.jpgDSC_0076.jpgDSC_0079.jpgDSC_0080.jpgDSC_0083.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ